COINTT 2021

COoperation INnovation Technology Transfer, 19. – 21. 10. 2021 na FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava - Mlynská dolina


11. 10. 2021 16.45 hod.
Od: Vedecký park UK

Konferenčná časť podujatia sa uskutoční v dňoch 19. - 20. 10. 2021 v Bratislave (Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2, Bratislava - Mlynská dolina) a bude tiež live streamovaná pre online účasť. Vstup na konferenciu je zdarma, je potrebná registrácia vopred (režim OTP).

Všetky dôležité informácie o programe a registrácii nájdete na webe podujatia >>> www.cointt.sk

Hlavný organizátor: Centrum vedecko-technických informácií SR

Spoluorganizátori:

  • CIVITTA SK
  • SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
  • SBA - Slovak business agency.

Podujatie je realizované v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II - NITT SK II (Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk).