Čestný doktorát pre rakúskeho profesora Helmuta Kerna

28. septembra 2022 (streda) o 11.00 h, Aula UK


Univerzita Komenského v Bratislave udelí dňa 28. septembra 2022 na návrh Fakulty telesnej výchovy a športu čestný titul Doctor honoris causa univerzitnému profesorovi Helmutovi Kernovi. Ocenenie získa za vývoj a praktickú aplikáciu inovatívnych metód rehabilitácie pohybového ústrojenstva a za spoluprácu s UK.

Prof. Dr. med. Helmut Kern (71) sa narodil v Rakúsku. Vyštudoval medicínu a športovú vedu na Viedenskej univerzite. Dlhodobo sa venuje telovýchovnému lekárstvu a rehabilitácii, ako aj výskumu v tejto oblasti a vývoju nových metód rehabilitácie. Má viac ako 7000 citácii a H-index 44.

S Fakultou telesnej výchovy a športu UK a menovite s profesorom Dušanom Hamarom spolupracuje od roku 2000. Spoločným projektom môže Univerzita Komenského vďačiť aj za novú infraštruktúru a prínosy pri výskume pohybových programov pre seniorov.

Profesor Kern odhalil potenciál vyvinutých diagnostických metód, určených primárne na posudzovanie úrovne trénovanosti športovcov pre ich uplatnenie v liečebnej rehabilitácii. Pri rehabilitácii uplatňuje progresívne princípy športového tréningu. Univerzita ho ocení aj za prínos k objasňovaniu mechanizmov priaznivých účinkov pohybovej aktivity na molekulárnej úrovni a vzájomnú integráciu medicínskej rehabilitácie a vied o športe. 

Podujatie v Aule UK bude tlmočené z nemčiny do slovenčiny a do angličtiny.