Daniel Jablonski je držiteľom Ceny Ľudmily Sedlárovej-Rabanovej

Na Prírodovedeckej fakulte UK sa 11. decembra 2023 odovzdávali Cena a Štipendiá doktorky Ľudmily Sedlárovej-Rabanovej, ktorá sa považuje za jednu z prvých genetičiek na Slovensku. Tentokrát sa udeľovala už po ôsmy rok. V rokoch 2016 až 2023 bolo udelených štipendií v celkovej hodnote 52 450 €.


Minulý rok získal cenu Mgr. Miroslav Baláž, PhD., pričom štipendiá si prevzali Mgr. Nina Mayerová, PhD., Mgr. Eva Kocianová, PhD. a Mgr. Daniel Eliáš. Nina Mayerová sa vďaka štipendiu dostala na konferenciu v Hirošime, kde prezentovala svoje výsledky z oblasti výskumu opravy, Eva Kocianová strávila minulý rok tri mesiace v Oxforde, kde sa venovala výskumu rakoviny semenníkov a Daniel Eliáš sa minulý rok zúčastnil celoeurópskej konferencie genetiky húb v Innsbrucku, kde prezentoval výsledky štúdie správania sa kvasinky Candida glabrata v rôznych stresových podmienkach.

Tento rok sa laureátom Ceny Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za výnimočnú publikáciu v biologických vedách stal Mgr. Daniel Jablonski, PhD. z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), za prácu uverejnenú v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA.

Štúdia Daniela Jablonskeho s názvom Acknowledging more biodiversity without more species bola publikovaná v časopise PNAS USA. Daniel Jablonski sa zaoberá výskumom obojživelníkov a plazov, pričom sa snaží identifikovať nové druhy obojživelníkov a plazov a pomôcť k ich ochrane. Vykonal štúdiu na žabách žijúcich v juhovýchodnej Ázii, pričom zistil, že mená v štúdii nezodpovedajú tomu, čo sa tam reálne nachádza. Až pätina plazov je ohrozená vyhynutím, pričom až 31 druhov plazov už aktuálne vyhynulo. Za tento výskum si Daniel Jablonski odniesol aj vládnu cenu.

Tento rok sa rozdelili štipendiá v hodnote 5 000 eur. Prvou štipendistkou je Mgr. Diana Mjartinová, ktorá pôjde na konferenciu Neuroscience do USA, Mgr. Sofia Virágová, ktorá za zúčastní na workshope EMBO Scientific integrity: how to publish reproducible results, Mgr. Viktória Fabiánová, ktorá pôjde na študijný pobyt na Univerzite v Zürichu. 

Okrem hlavnej Ceny komisia udelila aj Špeciálnu cenu pre mladého vedeckého pracovníka Mgr. Askara Gafurova, PhD. z Katedry informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky za prácu uverejnenú v časopise BMC Bioinformatics. V tejto publikácii so svojimi spoluautormi vyvinuli bioinformatický nástroj VirPool určený a odhadovanie zastúpenia jednotlivých variantov virusu SARS-CoV-2 v zmesných vzorkách, ktoré môžu pochádzať napríklad z monitorovania odpadových vôd. Počas pandémie COVID-19 sa analýza odpadových vôd dostala do popredia ako sľubná metóda na monitorovanie prítomnosti vírusu v určitej oblasti a pokiaľ sa prepojí aj so sekvenovaním, je možné ju použiť aj na kvantifikáciu zastúpenia jednotlivých variantov.

Okrem laureáta hlavnej a špeciálnej ceny si prevzali čestné uznanie aj traja finalisti: Mgr. Andrea Vetráková (Ústav molekulárnej biológie SAV) za prácu popisujúcu využitie spór baktérií Bacillus subtilis na prípravu na prípravu orálnych vakcín; Mgr. Dominik Šťastný (Centrum biovied SAV) za publikáciu o molekulárnych nástrojoch vnútrobunkového transportu sterolov a MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD. (Neuroimunologický ústav SAV) za článok o význame mitofágie (recyklácie mitochondrií) v etiológii Parkinsonovej choroby.

Viac informácií