75 rokov Pedagogickej fakulty UK

Dňa 12. októbra 2022 (streda) o 13.30 h, Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


Pedagogická fakulta UK si pripomenie 75. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa bude v Aule UK konať slávnostné zhromaždenie, na ktorom sa prihovorí rektor UK Marek Števček a dekanka Edita Partová. Fakulta udelí niekoľko ocenení.

Podujatie je len pre pozvaných hostí.