70-krát Gaudeamus Igitur: Letné promócie bez obmedzení

Bratislava 27. júna 2022: Na Univerzite Komenského sa začala letná promočná sezóna. Prvými promovanými v tomto roku boli začiatkom júna absolventi Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK. Od minulého piatka sa v Aule UK konajú promócie takmer každý pracovný deň, niekedy aj päťkrát denne. Študenti martinskej Jesseniovej lekárskej fakulty UK promujú v Martine. Promócie sa po dvoch rokoch konajú bez obmedzení.


Počas júna a júla je naplánovaných 70 promócií absolventov bakalárskeho, magisterského alebo doktorského štúdia. Štúdium k dnešnému dňu ukončilo 2246 študentov II. a spojeného I. a II. stupňa štúdia a 1512 študentov I. stupňa štúdia. Štátne skúšky ešte prebiehajú, ďalších čakajú opravné skúšky v auguste. V septembri sa budú konať ďalšie promócie.

„Promócia je slávnostným zavŕšením vysokoškolského vzdelávania. Som rád, že toto viacročné snaženie o získanie titulu dnes môžu absolventi štúdia korunovať prevzatím diplomu v prítomnosti svojich najbližších,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Rodina či priatelia, ktorí sa nemôžu slávnostného obradu zúčastniť, môžu sledovať online živý prenos z Auly UK, ktorý zabezpečuje univerzita na svojom YouTube kanáli v reálnom čase konania. Prenos je bezplatný, vďaka čomu sa príbuzní môžu rozhodnúť, či prídu do Auly UK alebo sa zúčastnia na diaľku. Záznamy zo všetkých tohtoročných promócií zostanú naďalej prístupné.

Medzi promovanými boli 24. júna aj absolventi Právnickej fakulty UK spred päťdesiatich rokov, ktorí absolvovali tzv. Zlatú promóciu. Začiatkom mája podobne po päťdesiatich rokoch znova promovali aj absolventi Lekárskej fakulty UK.