25. ročník Dňa mladých farmakológov SR

11. február 2021 (štvrtok), 9.00 - 13.30 hod., online MS Teams


Pozývame vás na jediné podujatie mladých farmakológov organizované na Slovensku - Deň mladých farmakológov SR. Cieľom je prezentovať výskumnú prácu doktorandov študijných programov farmakológia, klinická farmácia a klinická farmakológia. Jubilejný 25. ročník je venovaný priekopníkom slovenskej farmakológie - profesorovi Františkovi Švecovi a profesorovi Pavlovi Švecovi. Memoriál organizuje Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou farmakologickou spoločnosťou SLS. Deň mladých farmakológov je určený doktorandom.

Viac informácií o podujatí