Zaujímavé fakty o promóciách, ktoré ste (ne)tušili

Aj vás čakajú toto leto promócie? Tie nepochybne patria k jednej z najpríjemnejších osláv vysokoškolského štúdia. Máte za sebou roky ťažkého učenia, praxe aj absolvovania prednášok a úspešný koniec s vami príde osláviť aj vaša rodina. Vedeli ste však, že počas prvých promócií na Univerzite Komenského mali deti zákaz vstupu do Auly UK? Prinášame vám niekoľko ďalších zaujímavých faktov o tejto slávnostnej udalosti.


24. 06. 2024 13.51 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity
 • Prvé promócie mala Lekárska fakulta Univerzity Komenského 28. februára 1920.
 • Prvým promovaným študentom bol MUDr. Pavol Halaša, prvou promovanou študentkou UK zas MUDr. Vlasta Mária Bardovská, ktorá promovala v januári 1921.
 • Ceremoniári (pedeli) Univerzity Komenského získali svoje taláre a insígnie na slávnostné príležitosti až v rokoch 1923 až 1924.
 • Počas prvých promócií nesmeli deti vstupovať do Auly UK, aby nezničili sedačky.
 • Gaudeamus igitur sa pôvodne volal De brevitate vitae – „O krátkosti života“ a pieseň spievali na nemeckých univerzitách v polovici 18. storočia.
 • Absolventi Lekárskej fakulty UK promujú vo vlastných fakultných čiernych talároch, okrem toho skladajú aj Hippokratovu prísahu.
 • Absolventi doktorského štúdia a rigorózneho konania vyslovujú promočný sľub v latinčine, absolventi nižších stupňov štúdia v slovenčine.
 • Každá fakulta UK má odlišný scenár promócií.
 • Počas promócií majú rektor a dekani jednotlivých fakúlt insígnie, ich taláre a čierne zamatové barety navrhoval Josef Vydra podľa vzoru Karlovej univerzity v Prahe, ktorá používala symboliku jednotlivých fakúlt.
 • Promočné taláre dekanov sú čierne s lemom vo farbe konkrétnej fakulty, rektorov talár je červený. Taláre sa nepoužívali hneď po vzniku Univerzity Komenského, trvalo dlhšie, než ich začali využívať pri akademických obradoch.
 • Absolventi Farmaceutickej fakulty UK a Jesseniovej lekárskej fakulty UK si obliekajú čierne taláre s hranatým golierom vo farbe fakulty a čiernu pokrývku hlavy so strapcom vo farbe fakulty.
 • Pri promóciách vstupujú do Auly UK najskôr vyučujúci príslušnej fakulty, promótor v talári s insígniou, pedel fakulty v odeve pedela s insígniou, dekan v talári s insígniou, pedel rektora v odeve pedela s insígniou a nakoniec rektor v talári s insígniou.
 • Tento rok sme zmenili vstup na promócie, každý musí prejsť cez turnikety. Promovaní študenti použijú svoje študentské karty. Pozvaní hostia vstúpia do budovy na základe QR kódov, ktoré absolventom pridelíme na základe ich prihlásenia sa na promóciu v AiS2.
 • Pri bakalárskych promóciách môže mať jeden študent v aule 4 hostí, pri magisterských až 6 hostí.

Promočné zvyky v iných krajinách

Švédsko

Doktori filozofie si vo Švédsku nasadia na hlavu korunu z vavrínov alebo špeciálny „doktorský klobúk“, ktorý symbolizuje slobodu aj moc. Koruna z vavrínov pochádza z klasickej mytológie, išlo o jedinú cenu udelenú na olympijských hrách. V triumfálnych procesiách Rímskej ríše koruna vavrínov symbolizovala víťazstvo. Okrem toho študenti dostávali zlatý prsteň, ktorý znázorňoval ich lojalitu k vednému odboru. V minulosti bol prsteň osadený drahými kameňmi. Korunu z vavrínov si počas promócií kladú na hlavu aj Taliani.

Fínsko

Vo Fínsku zakončujú absolventi svoje doktorandské štúdium tým, že im počas slávnostného obradu odovzdajú klobúk, ktorý symbolizuje slobodu vo výskume, a meč, symbol boja za dobro, spravodlivosť a pravdu. Podľa pravidiel musí mať meč 87 cm, študenti ho majú pripnutý na ľavej strane. Ženy si na pás pripínajú špeciálne puzdro s promočným mečom.

Argentína

Nie pre všetkých je prevzatie vysokoškolského diplomu príjemnou oslavou. V Argentíne majú skutočne kuriózny zvyk – akonáhle absolvent opustí univerzitu, rodina doňho hádže surové vajíčka, posype ho múkou a poleje olejom.

Havaj

Čerstvo skončení vysokoškoláci na Havaji si počas promočného obradu vešajú na krk Lei, typické havajské kvetinové vence, ktoré symbolizujú mier, priateľstvo a úctu. Vence však nemusia byť len z kvetov, pri oslave promócií môžu mať na krku aj ovocie hala, ktoré spájajú s láskou, túžbou či zmenou.

Thajsko

Absolventi v Thajsku dostávajú diplom priamo od člena kráľovskej rodiny. Počas slávnostného obradu mu musia vzdať úctu podľa kráľovskej tradície. Muži sa pri prevzatí uklonia, podobne ako aj u nás na Slovensku. Ženy sa uklonia tak, že majú jednu nohu za druhou a spravia jemný podrep. Diplom vždy preberajú pravou rukou a držia ho na úrovni svojho hrudníka.

USA

Absolventi vysokej školy v Spojených štátoch amerických majú počas slávnostnej promócie na hlave čiapku so strapcom, ktorý majú na pravej strane. Akonáhle im udelia titul, prehodia si ho doľava na znak úspechu.

Promócia je slávnostný obrad, preto odporúčame primerané oblečenie. Ženy môžu siahnuť po šatách zahaľujúcich plecia, minimálne mierne nad kolená. Nemali by zabudnúť ani na tenké pančuchy a topánky s uzavretou špicou. Pre mužov je najvhodnejší oblek s viazankou a uzavreté šnurovacie topánky. Ak si chcete odniesť nejakú spomienku na svoju Alma Mater, vo vestibule univerzity bude k dispozícii stánok s tričkami, mikinami a suvenírmi s logom univerzity.

Radka Rosenbergová