Študent UK zvíťazil vo Veľvyslanectve mladých

Študent Lekárskej fakulty UK Dominik Kadlubiak zvíťazil vo vysokoškolskej sekcii súťaže Veľvyslanectvo mladých. Prvé miesto a víťaznú palmu si odniesol za projekt Civilizačné ochorenie a znížená výkonnosť aktívnych ľudí v dôsledku znečisteného ovzdušia.


Dominik Kadlubiak predstavil špeciálny respirátor NOUS, ktorý zachytáva škodlivé častice, ktoré sa nachádzajú v ovzduší. Tento respirátor je určený športovcom odkázaným na športovanie v mestách. Respirátor je zároveň napojený na aplikáciu v mobile, ktorá meria viaceré biologické hodnoty športujúceho.

Druhé miesto získala Klaudia Barlíková z Karlovej univerzity za projekt geocachingového programu na zlepšenie zdravia, turizmu a ekonomiky po pandémii. Tretie miesto si odniesli Petra Minhulínová a Peter Ramaj z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za projekt Ekonomické a environmentálne súvislosti UMB v kontexte postupného prechodu na uhlíkovo neutrálnu univerzitu.

Projekty hodnotila porota, v ktorej Univerzitu Komenského zastupovali riaditeľ kancelárie rektora UK Róbert Zsembera, hovorkyňa UK Lenka Miller, dekan PraF UK Eduard Burda a Eliška Kubíková z Lekárskej fakulty UK. Porotu tvorili aj zástupcovia iných vysokých škôl, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie Nigel Marcus Baker, starostka Bratislavy-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová a predstavitelia komerčných spoločností.

Týždenník Slovenka vyhlasuje súťaž 12. rok pre stredné školy a 6. rok pre vysoké školy. Záštitu nad podujatím prevzali predseda NR SR Boris Kollár a starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová, ktorí prišli študentov aj osobne podporiť a oceniť.