Staff Week na UK: Hostili sme partnerov z ôsmich krajín Európy

V týždni od 16. do 20. októbra bola naša univerzita hostiteľom Erasmus+ Staff Week – školiaceho podujatia pre administratívnych pracovníkov z partnerských európskych vysokoškolských pracovísk. Privítali sme 19 kolegýň a kolegov z Poľska, Talianska, Írska, Španielska, Ukrajiny, Nemecka, Švédska a Litvy.


09. 11. 2023 09.04 hod.

Bratislavský Staff Week bol zameraný na internacionalizáciu a zahraničné vzťahy, preto medzi účastníkmi boli najmä pracovníčky a pracovníci oddelení zahraničných vzťahov a kancelárií Erasmus+ a osoby zodpovedné za medzinárodnú spoluprácu. Pozvanie prijali tiež kolegyne z univerzít v Uppsale a Galway, našich partnerov v  univerzitnej aliancii ENLIGHT.

Organizátori z Oddelenia programu Erasmus+ z Úseku pre medzinárodné vzťahy Rektorátu UK pre hostí pripravili zaujímavý program, počas ktorého ich zoznámili s našou univerzitou, jej plánmi na internacionalizáciu a príkladmi dobrej praxe. Pripravili tiež workshop o tom, ako prekonávať stereotypy pri komunikácii s cudzincami či pri vyučovaní skupín s medzinárodným obsadením. Zamerali sa tiež na implementáciu princípov programu Erasmus+ pre práve prebiehajúce sedemročné obdobie. V spoločenskej časti programu im ukázali zaujímavosti Bratislavy a jej okolia, ako hrad Červený Kameň či vinárske múzeum v Pezinku.

„Pri hodnotení podujatia sme sa stretli s veľmi pozitívnymi odozvami od účastníkov. Najväčším prínosom bol podľa nich workshop a následná diskusia k implementácii tzv. zmiešaných intenzívnych programov (Blended Intensive Programmes - BIP), prezentácia benefitov účasti univerzity v aliancii európskych univerzít v podaní kolegov z Oddelenia ENLIGHT a účasť na International Erasmus+ Day, ktorý je na UK už osvedčeným nástrojom na motivovanie študentov pre ich účasť na mobilite,“ uviedol Oliver Vavro z Oddelenia programu Erasmus+.

O zorganizovaní Staff Week na pôde UK sa na Úseku pre medzinárodné vzťahy pohrávali už dlhšiu dobu. „Ako zásadný motivačný faktor vnímam našu skúsenosť s účasťou na viacerých podujatiach tohto typu na partnerských univerzitách. Získané know-how spoločne s presvedčením, že UK z hľadiska jej prestíže a tiež členstva v Aliancii ENLIGHT má mať ambíciu diktovať tempo i na poli internacionalizácie, prispeli k spoločnému rozhodnutiu Staff Week zorganizovať. Napríklad v oblasti digitalizácie mobilít sme príkladom nielen pre slovenské, ale i mnohé európske univerzity. Na základe veľmi pozitívnej reflexie na tento prvý Staff Week môžem za naše Oddelenie programu Erasmus+ povedať, že podujatia pre kolegov zo zahraničných oddelení na partnerských univerzitách budeme organizovať aj v budúcnosti,“ hovorí Oliver Vavro.