Slovenčina prilákala toto leto vyše 100 cudzincov na Letnú školu SAS

Letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca uzavrela svoj 59. ročník. Slovenčinu si na nej tento rok osvojovalo vyše 100 zahraničných účastníkov a účastníčok. Zároveň spoznávali Slovensko cez umenie, kultúru a históriu.


18. 08. 2023 10.22 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

 Vzdelávací, kultúrny a vlastivedný program SAS absolvovalo v tomto roku 108 záujemcov o slovenčinu z 24 krajín sveta. 62 z nich bolo začiatočníkov (úroveň A1, A2), 36 mierne pokročilých (úroveň B1, B2) a 10 pokročilých (úroveň C1). Boli to predovšetkým študenti slovenského či iného slovanského jazyka vzdelávajúci sa na zahraničných univerzitách, ale tiež prekladatelia, tlmočníci či kultúrni pracovníci. Motiváciou osvojiť si či zlepšiť si znalosti slovenského jazyka boli tiež vo viacerých prípadoch rodinné väzby.

"Sme plní dojmov z uplynulých troch týždňov," zhodnotil letnú školu študent David z Nemecka. "Mali sme pekné zážitky, zoznámili sme sa so skvelými ľuďmi a samozrejme, intenzívne sme sa ponorili do slovenčiny." Poďakoval riadteľke SAS Michaele Mošaťovej, riaditeľke letnej školy SAS Jane Pekarovičovej, všetkým lektorom a lektorkám a organizátorom za ich úsilie.

Okrem jazykových kurzov a konverzácií sa v rámci popoludňajších workshopov účastníci pod vedením skúsených lektorov venovali divadlu, folklórnemu tancu, spevu a fotografii. Téma tohtoročného 59. ročníka (Ne)fungovanie systému v jazyku, kultúre a spoločnosti sa odzrkadlila v odborných prednáškach, ktoré sprostredkúvali najmä súčasný lingvistický, literárnovedný, etnologický výskum či reflektovali aktuálne kultúrno-spoločenské udalosti a výročia významných osobností slovenskej vedy a kultúry.

Už tradičnou súčasťou letnej školy je prehliadka Bratislavy a vlastivedné exkurzie. Tento rok účastníci navštívili napr. zámok Bojnice, Kremnicu a Banskú Štiavnicu, kaštieľ vo Sv. Antone, Trenčiansky hrad, jaskyňu Driny, hrad Červený Kameň či Smolenice.

Najviac účastníkov bolo z Ukrajiny (13), Maďarska (12), zo Srbska (7) a z Nemecka (7), o slovenčinu však mali záujem aj študenti a študentky z ďalších európskych (Belgicko, Bulharsko, Česko, Fínsko, Francúzsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko, Turecko), aj z mimoeurópskych štátov (Čína, Egypt, Gruzínsko, Japonsko, Kórejská republika, USA, Taiwan).

Paralelne s letnou školou pripravili organizátori na pôde Filozofickej fakulte UK aj ďalšie dve odborno-metodické podujatia. Prvým bol seminár pre učiteľov slovenčiny na základných a víkendových školách v zahraničí, ktorý bol orientovaný na zdokonalenie teoretických znalostí, ale najmä praktických didaktických zručností pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Druhým bolo koordinačné stretnutie lektorov slovenského jazyka a kultúry vyslaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a pôsobiacich na univerzitách v zahraničí.

"Cudzie jazyky nám rozširujú paletu farieb, ktorými vnímame svet," povedal vo svojom príhovore na záver SAS prorektor UK Radomír Masaryk. Prodekan FiF UK Miloslav Vojtech zase srdečne pozval všetých na stretnutie o rok, pri jubilejnom 60. ročníku Letnej školy SAS.