Privítali sme nových Erasmus študentov

Na Univerzite Komenského v Bratislave sa dňa 13. septembra 2022 konal tradičný Welcome Day Erasmus. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer ich privítal v Aule UK.


Študenti zložili slávnostný sľub, vypočuli si prezentácie o Slovensku, Bratislave a univerzite. Dostali informácie o kurzoch slovenského jazyka v Studia Academica Slovaca. Zoznámili sa tiež s organizáciou Erasmus Student Network (ESN) na Univerzite Komenského, ktorá organizuje mimoškolské aktivity pre Erasmus+ študentov.

V zimnom semestri 2022/2023 bude u nás študovať takmer 400 študentov programu Erasmus+ a iných zahraničných študentov. Najviac ich bude zo Španielska, Talianska, Portugalska, Francúzska a Nemecka. Navštívilo nás však aj niekoľko študentov z Taiwanu, USA, Kanady či Japonska.