Privítali sme nových Erasmus študentov

Na Univerzite Komenského v Bratislave sa dňa 13. septembra 2023 konal tradičný Welcome Day Erasmus. Prorektor UK pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer ich privítal v Aule UK.


V zimnom semestri 2023/2024 bude u nás študovať vyše 470 výmenných študentov. Pochádzajú z 31 krajín (EÚ, Veľkej Británie, Ukrajiny, Uzbekistanu, Taiwanu, Gruzínska, Japonska, Číny). Študentov privítal vedúci OPE RUK Milan Remiš. Vypočuli si prezentáciu o Slovensku, Bratislave, Univerzite Komenského a UK, o kurzoch slovenského jazyka poskytovaných na SAS FIF UK a o aktivitách a asistencii, ktoré poskytuje Erasmus Student Network (ESN). Najviac študentov sa prihlásilo na Fakultu managementu UK (135), potom Právnickú fakultu UK a Filozofickú fakultu UK. Najviac študentov prišlo zo Španielska (184), Talianska (72) a Francúzska (42).