Príbeh študenta: Doktor má mať vyššie úmysly ako peniaze

Je ešte len v treťom ročníku všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK, no už teraz má za sebou mnoho úspechov. Medik Tomáš Krištof už ako prvák zostrojil simulátor chorého srdca, na ktorom sa medici a absolventi Lekárskej fakulty UK môžu učiť vykonávať chirurgické zákroky na srdci. Za tento projekt si odniesol aj prvé miesto v súťaži Veľvyslanectvo mladých.


20. 10. 2023 09.00 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Už na strednej škole vedel, že sa raz chce stať lekárom. Zo začiatku ho rodičia od štúdia odhovárali, tvrdili, že to bude náročné. Aj napriek tomu si podal prihlášku a štúdium ho baví. „Prvé dva roky boli viac-menej iba o teórii. Okrem pitiev a seminárov na fyziológii či biochémii sme sa ešte úplne nedostali do kontaktu s pacientom. Čakal som možno viac praxe,“ tvrdí Tomáš Krištof. Medicína je jedným z tých odborov, na ktorom už po prvom ročníku študenti zažijú veľké „sito“. Mnohí skúšky nespravili, avšak majú možnosť niektoré predmety ešte preniesť. „Prijali nás vyše 350, do 100 ľudí neprešlo v prvých dvoch ročníkoch. Počítam tam však aj študentov, ktorí nespravili skúšky, ktoré sa dajú ešte preniesť. Neviem, či definitívne skončili, alebo sa odhodlali odísť sami,“ hovorí.

Aj napriek tomu, že nemajú kvantum skúšok ako na iných fakultách, sú oveľa náročnejšie. Najťažšia je podľa Tomáša biochémia a pre mnohých aj iné, ako napríklad anatómia. Priznáva, že biochémiu nemal veľmi v láske. „Zatiaľ je mojím najobľúbenejším predmetom fyziológia, kde sme sa učili, ako všetko v tele funguje. Skôr ma baví učiť sa názvy a presné postupy ako náročnejšiu teóriu.“ Vyučujúci sú však skutočné kapacity a podľa Tomáša dané látky vysvetľujú dostatočne. Mladí medici majú veľkú výhodu aj v tom, že prednášky majú aj v digitálnej forme, a to na stránke fakulty či vo forme edukačnych videí na internete.

Umelé srdce pomôže mnohým nádejným doktorom

Tomáš toto leto chodil na povinnú ošetrovateľskú prax, v rámci ktorej asistoval lekárom a sestrám v Národnom ústave srdcových chorôb v Bratislave, konkrétne na oddelení detskej kardiológie. Týždeň bolo jeho úlohou vypomáhať zdravotným sestrám. „Asistovali sme však aj lekárom, vyskúšal som si nejaké ľahšie úkony, samozrejme, pod dohľadom. Obzvlášť by som chcel vyzdvihnúť, ako ústretovo sa nám lekári snažili vysvetliť náročnejšie diagnózy. Ako študent medicíny si vždy musím od pacienta vypýtať súhlas na nejaký úkon – napríklad zobrať krv, natočiť EKG či palpačné vyšetrenie pacienta. Skúšame robiť veci, ktoré ako doktori nebudeme vykonávať, nakoľko je to skôr práca v kompetencii sestier. Musíme ich však ovládať, aby sme ich vedeli zahrnúť do celkovej anamnézy,“ opisuje.

Tomáš chcel vytvoriť niečo, čo by pomohlo fakulte a iným pracoviskám vo výučbe. Už počas prvého ročníka dostal zaujímavý nápad. Zostrojil model cvičného srdca, ktorý mal slúžiť medikom a absolventom lekárskej fakulty. Môžu si na ňom skúšať rôzne chirurgické zákroky. Zostrojenie celého modelu mu trvalo približne rok. Z technickej stránky mu pomáhal otec, s dizajnom mu pomohla jeho priateľka Sára Kausichová, tiež študentka medicíny. Momentálne ešte treba doklepnúť nejaké drobnosti. „Potrebujeme dokončiť dizajn, v súčasnosti máme zatiaľ 3D model. Ide o skrinku s motorčekmi, ktoré hýbu platňou. Na platni je uložená druhá skrinka s gumovým srdcom. Keď sa platňa hýbe, tak srdce vyzerá, ako keby bilo. Na srdce chceme ešte prišiť cievu, na ktorej by sa robil bajpas. Srdce má slúžiť najmä študentom, ktorí by sa na ňom učili rôzne chirurgické úkony. Chcem svoj projekt prebrať aj s investormi a fakultou,“ vysvetľuje Tomáš.

Projekt s názvom Operácia by-pass tlčúceho srdca získal 14. júna prvé miesto v súťaži Veľvyslanectvo mladých. Tomáš však priznáva, že jeho prvotným zámerom pri tvorbe projektu nebolo súťažiť. „Vyučujem v Bratislavskom spolku medikov, kde sme sa zhodli, že by sme chceli študentom a fakulte ponúknuť niečo nové. Chcel som sa istým spôsobom zapísať do histórie fakulty. Pani docentka Eliška Kubíková mi predstavila koncept tejto súťaže. A tak som sa tam prihlásil.“ Na financovanie časti projektu použil aj tisíceurovú výhru zo súťaže. Srdce využívajú v Bratislavskom spolku medikov, kde Tomáš vyučuje zahraničných i slovenských študentov chirurgické šitie spoločne s predsedom klubu Adamom Pleidelom.

Cieľ – detská srdcová chirurgia

Tomášovým snom je jedného dňa pracovať na klinike detskej srdcovej chirurgie. Ešte je však iba v treťom ročníku, takže priznáva, že jeho vysnívané povolanie sa môže jedného dňa zmeniť. A čo odkazuje študentom, ktorí uvažujú o medicíne, či mladším spolužiakom? „Dúfam, že väčšina študentov, ktorí sa hlásia na medicínu, majú vyššie úmysly ako nejaké peniaze či presvedčenie rodičov. Nezľaknite sa prvého štartu a neučte sa pre známky, ale aby ste všetko pochopili. Neupínajte sa iba na štúdium, ale rozvíjajte sa aj v iných smeroch – v spoločenských, osobnostných, zapájajte sa do mimoškolských aktivít, spolupracujte s rôznymi ústavmi fakulty a užívajte si mladosť, kým sa dá."

Radka Rosenbergová