Profesúru získalo šesť osôb z Univerzity Komenského

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov a profesoriek. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. Počas príhovoru uviedla, že Slovensko potrebuje, aby krajinu neopúšťali talentovaní a kvalifikovaní ľudia.


Medzi vymenovanými boli aj profesori a profesorky Univerzity Komenského. Medzi nimi Anton Horváth a Katarína Mikušová z Prírodovedeckej fakulty UK v odbore biochémia, Mariana Brozmanová z odboru normálna a patologická fyziológia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Branislav Kolarovszki z odboru chirurgia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Zdenko Machala z odboru fyzika a Róbert Jajcay z odboru matematika Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.