Núdzový stav so zákazom vychádzania na Univerzite Komenského: aktuálne opatrenia

Bratislava 25. november 2021: Na základe uznesenia vlády SR je od dnes na území Slovenska vyhlásený núdzový stav, ktorého súčasťou je aj zákaz vychádzania. Medzi výnimky zo zákazu vychádzania patrí cesta do a zo školy. Výučba na UK bude od pondelka 29. novembra 2021 prebiehať na väčšine fakúlt dištančne. Výnimku však môžu dostať niektoré končiace ročníky a študenti, ktorí potrebujú pracovať v laboratóriách. Režim na internátoch sa nemení. Väčšina zamestnancov bude využívať prácu z domu.


„Odborníci, vedci a vedkyne sa zhodujú, že zníženie mobility je v tejto situácii kľúčové. Viacero fakúlt UK fungovalo v dištančnom režime od začiatku akademického roka, ďalšie sa pridávali postupne so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou,“ povedal rektor UK Marek Števček. „Na začiatku akademického roka sme avizovali, že metóda štúdia sa môže v tomto akademickom roku aj niekoľkokrát meniť. Snažíme sa pružne reagovať na aktuálnu situáciu, s maximálnym dôrazom na zodpovednosť. Zdravie našich študentov a zamestnancov je pre nás prioritou,“ dodal rektor.

Od pondelka tak bude výučba na UK prebiehať dištančne pre väčšinu študentov bakalárskych, magisterských a spojených stupňov štúdia. Rektor UK môže udeliť výnimku a na žiadosť dekana či dekanky fakulty prezenčnú výučbu povoliť v prípade študentov končiacich ročníkov a študentov študijných programov, ktorých ukončenie si vyžaduje nevyhnutnú fyzickú účasť v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach (najmä študentov zdravotníckych odborov).

Režim na internátoch UK prebieha bez zmeny, vstup je povolený len ubytovaným osobám v režime OTP.

Zamestnanci majú nariadený výkon práce z domu, ak to povaha ich práce umožňuje, s výnimkou zamestnancov zabezpečujúcich nevyhnutnú prevádzku.

Spomínané opatrenia na UK upravuje Príkaz rektora UK č. 17/2021.

Uznesenie Vlády SR