Medzi 22 vymenovanými vysokoškolskými profesormi figurujú aj mená z UK

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 22 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Medzi nimi boli aj profesori z Univerzity Komenského


Prezidentka uviedla, že pred novými vysokoškolskými profesormi stojí výzva prispievať k zvyšovaniu kvality slovenských vysokých škôl, pretože ich úroveň a prestíž sú jedným z faktorov, podľa ktorých sa mladí ľudia rozhodujú, či budú svoje budúce pôsobisko hľadať vo svete alebo zostanú doma. 

Medzi novo vymenovaných vysokoškolských profesorov a profesorky Univerzity Komenského patria Hana Drahovská z Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK, Marián Masár z Katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK, Peter Koděra z Katedry ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty UK a Katarína Maťašová z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. 

Všetkým srdečne blahoželáme!