LF UK má špecializačné štúdium čeľustnej ortopédie, využíva aj umelú inteligenciu

Mať rovné zuby je dnes trendom, zubné strojčeky však už nenosia len tínedžeri, ale siaha po nich aj čoraz viac dospelých. Dopyt po špecialistoch v ortodoncii je preto v súčasnosti veľmi veľký. Od tohto akademického roka aj Lekárska fakulta UK školí špecialistov v čeľustnej ortopédii na modernom výučbovom pracovisku. Absolventi získajú atestáciu v odbore čeľustná ortopédia.


08. 01. 2024 09.45 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Výučbové pracovisko sa nachádza na Klinike ortodoncie, regeneratívnej a forenznej stomatológie LF UK v budove River Parku na Dvořákovom nábreží v Starom Meste v Bratislave. Prednostom je docent Andrej Thurzo, ktorý je zároveň hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre čeľustnú ortopédiu. V ambulanciách sú nové moderné zubárske kreslá, okolo nich sú počítače a obrazovky, klasický zubný röntgen tu už napríklad nahrádza malá sonda, ktorú vložia pacientovi do úst. „Sme školiacim pracoviskom špecializačného štúdia čeľustnej ortopédie na základe zmluvy s lekárskou fakultou,“ hovorí docent Thurzo, keď ma sprevádza po modernom pracovisku. „Som veľmi rád, že sa môžeme pochváliť, že sa naši študenti môžu učiť aj v takýchto moderných zariadeniach.“

Žiadne odtlačky, ale skeny

Prvými študentami – tzv. špecializantmi – na tomto pracovisku sú mladí zubní lekári Ľubica Oravcová a Juraj Tomášik. „Vždy som mala záujem o čeľustnú ortopédiu, už počas školy som plánovala, že sa v tejto oblasti chcem špecializovať. Meno docenta Thurzu mi bolo známe, vedela som, že sa venuje moderným postupom, napríklad používa umelú inteligenciu. Preto, keď som zaregistrovala, že Univerzita Komenského pod jeho vedením otvára špecializačné štúdium, prihlásila som sa,“ hovorí doktorka Oravcová. „Majú tu špičkové prístrojové vybavenie, robíme s počítačovými programami a s už spomínanou umelou inteligenciou,“ potvrdzuje doktor Tomášik. „Nerobíme napríklad klasické odtlačky zubov, ale optické skeny ústnej dutiny a tiež pomocou umelej inteligencie analyzujeme CBCT sken hlavy. Na podklade týchto skenov vytvoríme plán posunov zubov. Máme tu tiež malé laboratórium, kde je možnosť 3D tlače a vyrábame si tu potrebné doplnky k liečbe.“

S liečbou pomáha umelá inteligencia aj aplikácia

Dlhé roky bol pri vyrovnávaní zubov klasikou drôtený vyberateľný alebo fixný strojček, v posledných dekádach sa však presadzujú tzv. neviditeľné strojčeky – priesvitné umelohmotné násady na zuby, ktoré v ústach takmer vôbec nevidno. Podľa najnovších štúdií dokážu byť nové generácie neviditeľných strojčekov nielen estetickejšie, ale s vhodnými doplnkami ako skeletálne kotvenie aj efektívnejšie, s kratším trvaním liečby. Preto aj na tomto pracovisku väčšinu pacientov liečia liečia týmto spôsobom, hoci špecializanti sa školia aj na prácu s fixnými aparátmi. Umelú inteligenciu na tomto pracovisku využívajú pri 3D analýze CT snímok hlavy pacienta. „Na nich musíme označiť body, podľa ktorých sa určia uhly a vzdialenosti a vo výsledku sa ukáže výsledný tvar čeľuste. Toto označovanie sme kedysi robili manuálne, čo samozrejme istý čas trvalo. Dnes 3D RTG vie analyzovať aj umelá inteligencia, rovnako aj dôkladne vyhodnotiť každotýždňové videoskeny z domáceho prostredia pacienta. Lekár si tak zlepšuje postreh na rôzne komplikácie a šetrí čas, ktorý môže inak venovať pacientovi,“ vysvetľuje docent Thurzo. Pacientom ambulancie tiež s liečbou pomáha aplikácia v mobile, nazvaná StrojCHECK. Upozorňuje pacientov napríklad na to, aby dodržiavali stanovený čas a disciplínu pri nosení neviditeľného strojčeka a nemali ho napríklad vybratý príliš dlho.

Namáhavé štúdium

Byť študentom špecializačného štúdia čeľustnej ortopédie nie je jednoduché. Štúdium trvá minimálne tri roky, prihlásiť sa môžu len skončení zubní lekári s praxou, ktorí sú zamestnaní vo svojich ambulanciách. Osem hodín denne však musia stráviť na špecializačnom pracovisku. Aj Ľubica a Juraj stále pracujú na skrátený úväzok ako klasickí zubní lekári vo svojich ambulanciách – Ľubica v Modre a Juraj v Petržalke. A aby toho nemali málo, obaja nastúpili aj ako externí doktorandi na LF UK a sú na polovičný úväzok odbornými asistentami fakulty. Na doktorandské štúdium ich „nahovoril“ docent Thurzo, ktorému ako prodekanovi fakulty pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo leží na srdci zabezpečenie budúcich vyučujúcich pre študentov. „Týmto špecializačným štúdiom chceme nielen zabezpečiť kvalitnú prípravu špecialistov, ale tiež pomôcť k budovaniu akademického dorastu,“ hovorí. Ide podľa neho o najžiadanejšie špecializačné štúdium na LF UK, každoročne sú prijatí len dvaja uchádzači, ktorí následne v rámci hybridného štúdia začnú aj svoje doktorandské štúdium v ortodontickej téme. Záujem obvykle viac než desaťnásobne prekračuje kapacitu. „Jednou z výhod špecializantov LF UK na našej univerzite je tiež možnosť bezkonkurenčne zvýhodnenej liečby modernými postupmi neviditeľných strojčekov práve pre zamestnancov Univerzity Komenského a ich blízkych, ktorá bude realizovaná samotnými doktormi špecializačného štúdia LF UK,“ avizuje docent Thurzo.

Čeľustná ortopédia nie je rutina

Rovné zuby nie sú len estetickou záležitosťou, veľmi často predstavujú aj zdravotný problém. Ak človek nemá dobrý zhryz, má problém so spracúvaním potravy, zlé postavenie zubov či čeľuste môže viesť k problémom s dýchaním či s infekciami dýchacích ciest. Robiť so „strojčekmi“ by však mal robiť naozaj len vyškolený čeľustný ortopéd, nie klasický zubný lekár, čo sa však žiaľ pri dnešnom dopyte nie vždy deje. „Čeľustných ortopédov je málo, preto sa stáva, že ortodontickú liečbu skúšajú poskytovať aj zubní lekári bez atestácie, čo nie je lege artis. Aj mne to už ponúkali, ale odmietla som to, kým nebudem mať dokončené vzdelanie,“ hovorí Ľubica Oravcová. Okrem istoty práce je však na čeľustnej ortopédii pre zubných lekárov atraktívna aj povaha tejto disciplíny. Podľa Juraja Tomášika ide o „zubarinu“, pri ktorej sa nedá skĺznuť do rutiny. „Zubné lekárstvo je pekné povolanie, aj to človeka napĺňa, lebo veľa sa dá urobiť rukami, a výsledok je hneď vidieť, viem pacientovi často pomôcť veľmi rýchlo. Ale napriek tomu sa človek po čase stáva trochu remeselníkom. V tomto je čeľustná ortopédia iná, treba tu stále veľa premýšľať, uvažovať v širšom kontexte, skúšať možnosti. Zubár - ortodontista je aj umelec aj remeselník, hlavným nástrojom zostáva jeho hlava. Okrem toho v tejto oblasti ide vývoj veľmi rýchlo dopredu. A to je výhoda aj tohto pracoviska, že využívame celé spektrum nových metód,“ hovorí.

Barbora Tancerová

Najbližší prijímací pohovor na špecializačné štúdium na LFUK v odbore čeľustná ortopédia je na webstránke kliniky avizovaný na 21. februára 2024 v Aspremontovom paláci – Dekanáte LF UK.
Kontakt pre záujemcov: kristina.jancovicovafmed.uniba.sk
Web: https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/korfs/