Skončila sa Detská Univerzita Komenského

Bratislava, 21. augusta 2023 – Detská Univerzita Komenského 2023 sa skončila poslednou prednáškou a slávnostnou promóciou v Aule UK.


V stredu 23. augusta 2023 o 11.00 hod. odznela v priestoroch Auly Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí posledná prednáška tohtoročnej Detskej Univerzity Komenského. Cyklus prednášok uzavrela Prof. M.A. Sanja Krsmanović Tasić, prezidentka medzinárodnej asociácie dramatickej výchovy – IDEA, na veľmi aktuálnu tému: „Prečo a ako sa môžeme vzdelávať divadlom?“, nakoľko dramatická výchova sa, ako voliteľný predmet od septembra tohto roku, stane súčasťou školského kurikula na Slovensku.

Po diskusii študentov s prednášajúcou a po zapísaní poslednej prednášky do indexov študentov, už bola na rade slávnostná promócia študentov dvadsiateho prvého ročníka Detskej Univerzity Komenského, spojená s udeľovaním diplomov. Ten si domov odnieslo 210 mladých študentov a študentiek.

„Skutočnosť, že sme aj tentokrát naplnili maximálnu možnú kapacitu študentov denného štúdia, svedčí o tom, že deti majú záujem o vzdelanie a sú ochotné študovať aj počas letných prázdnin. Na ich konci sú z nich nielen vzdelanejší, ale aj  sebavedomejší mladí ľudia, Som pyšný na to, že som Detskú Univerzitu Komenského pred dvadsiatimi rokmi založil, povedal Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna a zakladateľ projektu.

„Veľmi ma teší, keď vidím aj u takýchto mladých ľudí hlad po poznaní. Obzvlášť v čase prázdnin. Našou milou úlohou bolo opäť tento hlad „nasýtiť“, a taktiež ponúknuť zvedavej mládeži zmysluplne strávený čas. Verím, že sa nám to podarilo aj tento rok, a že záujem o DUK bude naďalej len narastať,“ doplnil rektor UK Marek Števček.

Denné štúdium 21. ročníka DUK navštevovalo celkom 320 študentov, vrátane 21 ukrajinských detí. Štúdium pozostávalo z deviatich prednášok, ktoré dopĺňalo dvadsať výnimočných sprievodných aktivít a workshopov. Slávnostne promovaní budú študenti, ktorí absolvovali aspoň 5 z 9 prednášok.

Trinástykrát mohli študenti absolvovať štúdium DUK aj dištančne, formou živého streamovania prednášok v online priestore. Živé online štúdium bolo bezplatné a počet študentov nebol obmedzený. Na dištančné štúdium sa v aktuálnom ročníku prihlásilo celkom 259 študentov, ktorí pre získanie absolventského diplomu musia nielen sledovať streamované (live online) videoprednášky, ale aj absolvovať online testy. Tie pre nich pripravovala a realizovala IT spoločnosť DATALAN, ktorá je dlhoročným partnerom DUK Online.

Test z poslednej prednášky budú môcť študenti dištančného štúdia vyplniť do 27. augusta 2023, čím sa pre nich štúdium skončí. Nasledovať bude vyhodnotenie testov, a tí najúspešnejší študenti získajú diplom absolventa, ktorý im príde poštou.

„Sme hrdí na to, že sme v roku 2023 mohli byť generálnym partnerom tohto vzdelávacieho projektu. Je dôkazom toho, že na Slovensku máme množstvo talentovaných detí, ktoré si chcú rozširovať svoje obzory aj nad rámec bežného školského roka, vďaka čomu sa už onedlho môžu stať súčasťou finančne a digitálne vzdelanej generácie. A tú naša krajina veľmi potrebuje“, povedal Daniel Kollár, generálny riaditeľ ČSOB Finančnej skupiny.

Po ukončení projektu Detskej Univerzity Komenského je každý rok vydaná ilustrovaná knižka, ktorá obsahuje textové znenie jednotlivých prednášok, zoznam diplomovaných študentov a fotografie zo všetkých aktivít.

 

O Detskej Univerzite Komenského

Detskú Univerzitu Komenského (DUK) organizuje Divadlo Aréna v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, združením Maxa Reinhardta a reklamnou agentúrou Commercium. Priazni detí sa DUK teší už od roku 2003. Za 20 rokov jej konania denné štúdium absolvovalo s diplomom 5 036 detských študentov z celého Slovenska. V rámci doterajších ročníkov online štúdia obdržalo diplom 2 441 študentov, medzi ktorými boli aj deti z Českej republiky, Belgicka, Grécka, Kuvajtu, Nemecka, Panenských ostrovov, Rakúska, Rumunska, Ukrajiny, USA či Veľkej Británie.

Nositeľom myšlienky a realizátorom projektu, ktorý bol prvým tohto druhu v Česku a na Slovensku, je riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura. Detská Univerzita Komenského bola v rámci Európskej únie zaradená medzi vzorové detské univerzity Európy popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni.