Klimatológ Lapin a lekár Mego ocenení prezidentkou SR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová odovzdala dňa 8. mája 2022 štátne vyznamenania 25 osobnostiam spoločenského života. Sú medzi nimi aj odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenia prezidentka udelila pri príležitosti výročia vzniku SR, pre nepriaznivú pandemickú situáciu ich však odovzdala až teraz.


Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., vedúci oddelenia meteorológie a klimatológie na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK, si prevzal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy. Milan Lapin je popredný klimatológ, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj meteorológie a klimatológie na Slovensku i vo svete.

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., prednosta II. onkologickej kliniky LF UK a NOÚ, získal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy, najmä v oblasti onkológie. Lekár a vedec Lekárskej fakulty UK a Národného onkologického ústavu Bratislava je zároveň hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre klinickú onkológiu.