Desať nových profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala dňa 16. novembra 2021 tridsať profesorov, desať z nich je z Univerzity Komenského.


Titul profesor získali títo odborníci z UK:

  • doc. RNDr. Martin Bednárik, PhD., inžinierska geológia, Prírodovedecká fakulta UK
  • doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD., obchodné a finančné právo, Právnická fakulta UK
  • doc. Dr. György Domokos, PhD., odborová didaktika, Pedagogická fakulta UK
  • doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., pediatria, Lekárska fakulta UK
  • doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD., predškolská a elementárna pedagogika, Pedagogická fakulta UK
  • doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., röntgenológia a rádiológia, Lekárska fakulta UK
  • doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., teória a dejiny štátu a práva, Právnická fakulta UK
  • doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD., patologická anatómia a súdne lekárstvo, Jesseniova lekárska fakulta UK
  • doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM, patologická anatómia a súdne lekárstvo, Lekárska fakulta UK
  • doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., normálna a patologická fyziológia, Lekárska fakulta UK

„Ak chceme, aby sme z našej mladej vysokoškolskej generácie dostali to najlepšie, čo v nej je, vaše nároky na ňu musia byť primerane vysoké. Ako nositelia najvyššej akademickej hodnosti môžete ovplyvniť to, či diplomové práce budú spĺňať stanovené odborné kritériá a nestanú sa len ľahkou cestou k titulu,“ povedala hlava štátu. Podobne náročné by mali byť podľa jej slov aj ich kritériá pre práce rigorózne, dizertačné či habilitačné.

Všetci si podľa prezidentky želáme, aby viac našich študentov a absolventov zostávalo na Slovensku. „Udržať ich doma však nie je iba otázkou kvality nášho školstva. V zahraničí mi mladí ľudia hovoria, že od návratu domov ich odrádza tiež netolerancia, neúcta k vzdelanosti, veľký vplyv dezinformácií a celková atmosféra v našej spoločnosti,“ uviedla.