O budúcnosti jazykového vzdelávania diskutovali na LF UK

Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) sa v dňoch 5. a 6. októbra 2023 uskutočnila významná udalosť v oblasti jazykového vzdelávania. Pod záštitou prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH., dekana LF UK, sa pri príležitosti 20. výročia certifikačného systému pre stredoeurópske štáty UNIcert®LUCE a 70. výročia výučby jazykov na LF UK konala medzinárodná vedecká konferencia KVALITA JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EURÓPE VIII.


16. 11. 2023 09.48 hod.

Konferenciu zorganizovali UNIcert®LUCE a Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK (ÚLTCJ LFUK).

Hosťami dvojdňového podujatia boli slovenskí a zahraniční odborníci na stratégiu vzdelávania, výučbu jazykov a testovanie jazykovej spôsobilosti. PhDr. Tomáš Hamar, PhD., prednosta Ústavu lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK, na úvod predstavil históriu pracoviska a jeho činnosť v oblasti tvorby a výučby lekárskej terminológie. Dr. Johann Fischer z Univerzity v Göttingene (Nemecko), predseda medzinárodného systému UNIcert®, prezentoval novinky v implementácii Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky v sieti NULTE s cieľom zdokonaliť jazykové vzdelávanie a zvýšiť jeho kvalitu. Dr. Laurent Rouveyol z Université de la Sorbonne Nouvelle (Francúzsko) predstavil viaceré aspekty hodnotenia jazykovej aktivity v európskom kontexte.

V rámci 7 sekcií odzneli príspevky o rôznych aspektoch jazykového vzdelávania vrátane metodiky výučby jazykov na špecifické účely, psychologických hľadísk jazykového vzdelávania, využitia moderných technológií vo výučbe a podobne. Celkovo bolo prijatých 52 príspevkov, z toho 16 zahraničných. Odborníci diskutovali aj o výzvach a inováciách v oblasti jazykového vzdelávania. Konferencia tak prispela k medzinárodnému úsiliu v hľadaní riešení v tejto kľúčovej oblasti.

Mgr. Melinda Vasiľová, PhD.

ÚLTCJ LF UK