ZOMREL PROFESOR EDUARD KREKOVIČ

Dňa 17. mája 2022 zomrel po dlhej a vážnej chorobe vo veku nedožitých 74 rokov významný slovenský archeológ a dlhoročný zamestnanec FiF UK prof. Eduard Krekovič.


18. 05. 2022 12.16 hod.

Narodil sa 21. júla 1948 v Loku v okrese Levice. Hneď po ukončení štúdia v roku 1971 nastúpil na katedru všeobecných dejín a archeológie ako odborný asistent. Pomerne rýchlo sa etabloval ako renomovaný odborník na rímsko-provinciálnu archeológiu. Dlhé desaťročia sa fakticky ako jediný slovenský archeológ systémovo venoval teoretickej archeológii.

Na FiF UK strávil ako zamestnanec obdivuhodných 47 rokov. Aktívne sa zapájal do diania na fakulte, osobitne aktívny bol v revolučných rokoch 1968 a 1989. Aj po páde komunizmu sa neváhal zapájať do verejnej diskusie k vážnym spoločenským témam. Pravidelne prispieval do slovenských mienkotvorných denníkov.

Najsilnejšiu stopu však zanechal u poslucháčov a poslucháčok archeológie na tejto fakulte. Väčšina z nich na neho doteraz spomína ako na skvelého pedagóga, kolegu, priateľa.

Bude nám veľmi chýbať.

Česť jeho pamiatke !