Zomrel bývalý dekan Jozef Krcho

Dňa 28. marca 2022 umrel v 88. roku svojho života prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc., vynikajúci vedec, organizátor, učiteľ a bývalý dekan Prírodovedeckej fakulty UK.


Významne prispel ku vzniku modernej svetovej geomorfometrie, bol pionierom a vizionárom systémového prístupu a digitálnej analýzy vo výskume krajiny. Svojou odbornosťou, zanietením, náročnosťou, ale aj trpezlivosťou inšpiroval generácie študentov, bol iniciátorom rozsiahlej interdisciplinárnej spolupráce a aplikácií geografických a geoinformatických prístupov v praxi. Ako prvý ponovembrový dekan Prírodovedeckej fakulty UK naštartoval jej modernú transformáciu, zaslúžil sa o jej informatizáciu, rozvoj geografickej a vznik environmentálnej sekcie. V našej práci, spomienkach a srdciach ostane naďalej s nami.