Navždy nás opustil náš kolega Eduard Kukan

V stredu 9. februára 2022 zomrel právnik a bývalý poslanec Európskeho parlamentu Eduard Kukan.


Eduard Kukan pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2019, kam nastúpil po ukončení funkcie poslanca v Európskom parlamente. Bol významným členom katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. Svoje niekoľkoročné diplomatické skúsenosti využíval a odovzdával ďalej na pozícii čestného predsedu Diplomatickej akadémie – Inštitútu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika, ako súčasti Právnickej fakulty UK, kde zároveň pôsobil ako lektor niekoľkých predmetov.

Bol veľkým vzorom pre mladších kolegov, ktorých nielen odborne viedol, smeroval, ale aj ľudsky inšpiroval. Eduard Kukan bol nesmierne aktívnym v pedagogickej, lektorskej, ako aj publikačnej činnosti. Jeho rady, myšlienky, idey a podpora boli pre Právnickú fakultu UK, ako aj pre ľudí pôsobiacich v rámci fakulty, neoceniteľným prínosom.

Je potrebné vyzdvihnúť jeho osobnostnú stránku, v ktorej vynikala jeho veľmi priateľská povaha, optimizmus, elegancia a nefalšovaný záujem o ľudí naokolo. Bol to veľmi dobrý, milý, vždy usmiaty a slušný človek, profesionálny politik, diplomat, vynikajúci učiteľ. Eduard Kukan však naďalej bude považovaný za významnú osobnosť, ktorá sa zasadila o mnoho pozitívnych udalostí a zmien, a to nielen na Slovensku. Jeho odchod predstavuje nenahraditeľnú stratu, s ktorou sa bude veľmi ťažké vyrovnať.

Týmto vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej jeho rodine!