Dekanské voľno pre študentov 5. a 6. ročníka

dňa 10. 10. 2023 - Všeobecné aj Zubné lekárstvo


29. 09. 2023 09.15 hod.

Dekan LF UK v Bratislave udeľuje dňa 10.10.2023 dekanské voľno študentom 5. a 6. ročníka všeobecného aj zubného lekárstva pri príležitosti konania Veľtrhu práce v Bratislave, Hotel Saffron.