Vedenie Univerzity Komenského sa pripája k výzve vedcov a odborníkov, a odporúča prehodnotenie dištancovania sa od aktualizácie medzinárodných zdravotných predpisov

Univerzita Komenského v Bratislave bola jednou z prvých inštitúcií na Slovensku, ktoré 8. marca 2020 prerušili výučbu s cieľom získať čas a spomaliť šírenie nového vírusového ochorenia v Európe.


Zároveň sme však už pred letným semestrom začiatkom februára 2021 vyzývali ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra a hlavného hygienika, aby na vysokých školách mohla prebiehať prezenčná výučba aspoň v obmedzenom režime. Sme spoločenstvom kriticky zmýšľajúcich ľudí a súhlasíme s tým, že manažovanie pandémie by sme mali podrobiť kritickému hodnoteniu s cieľom poučiť sa do budúcnosti.

Na to, aby sme dokázali zvládať udalosti globálnych rozmerov však potrebujeme rýchly prístup k spoľahlivým informačným zdrojom a možnosť medzinárodnej koordinácie. Izolovanie sa od informačných procesov môže predstavovať značné riziko pre verejné zdravie. Preto ako Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave spoločne s predsedníčkou Akademického senátu UK a predsedom Správnej rady UK vyzývame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby prehodnotilo dištancovanie sa od aktualizovaných medzinárodných zdravotných predpisov (International Health Regulations, IHR) Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization, WHO), a pripájame sa k otvorenej výzve vedcov a odborníkov.