Univerzita od septembra zavádza nové cenníky na internátoch

Máme za sebou akademický rok, v ktorom sa stretli tri veci: globálna pandémia COVID-19, vojnový konflikt v susednej krajine a bezprecedentné znižovanie dotácie štátu vysokým školám. Robíme však všetko pre to, aby sme internáty udržali v čo najlepšej kondícii a aby si čo najviac študentov mohlo dovoliť štúdium na našej univerzite.


Výdavky na energie na našich internátoch vzrástli o viac ako 40 %. UK nemá iné zdroje, z ktorých by tieto dodatočné náklady mohla pokryť. Preto univerzite neostáva nič iné ako zvýšiť ceny za ubytovanie na internátoch pre študentov a zamestnancov od budúceho semestra. Včera dňa 22. júna 2022 rokoval o návrhu na zvýšenie cien Akademický senát UK.

Ceny na Mlynoch UK vzrastú zo 47,50 až 113,50 eur na 58,50 až 134 eur na mesiac. Dvojlôžková izba vo výškovom bloku B bude študentov namiesto súčasných 74 eur stáť od septembra 87,50 eur mesačne.

Ceny na internátoch Družba UK sa zmenili z pôvodných 72,53 až 97,33 eur na 88,68 až 119 eur mesačne. Dvojlôžková izba v bloku D1 alebo D2 vyjde študentov namiesto súčasných 76,85 eur od septembra na 93,96 eur na mesiac.

Nový cenník pre Mlyny UK a Družbu UK

Ceny sa zvýšili len o sumu, o ktorú internátom narástli oprávnené výdavky. Ubytovanie študentov a zamestnancov nie je pre univerzitu forma zárobku, ale sociálna služba. Univerzita Komenského dbá pri tvorbe cien na to, aby boli na takej úrovni, aby si ubytovanie naďalej mohli dovoliť aj študenti zo sociálne slabších rodín.