UNIVERZITA KOMENSKÉHO DNES OSLÁVILA 105. VÝROČIE. OTVORILA VÝSTAVU MEDAILÍ A SPUSTILA KLUB ALUMNI UK

Bratislava 27. júna 2024: Pred 105 rokmi vznikla prvá univerzita na našom území, ktorá začala poskytovať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Toto jubileum si dnes pripomenula Univerzita Komenského v Bratislave (UK). Rektor UK Marek Števček pri tejto príležitosti otvoril výstavu medailí, ktoré sa na univerzite udeľujú už sto rokov.


Výstavu ako i rovnomennú publikáciu Medaily Univerzity Komenského v Bratislave 1924 2024 pripravil kolektív Archívu UK. Zámerom autorov a autoriek je priblížiť nielen históriu vydávania medailí, ale aj ich význam a predstaviť tiež umelcov, ktorí sa podieľali na ich tvorbe. „Som rád, že si pripomíname výročie univerzity medailami, teda oceneniami, ktoré sme udeľovali inštitúciám a osobnostiam, ktoré spoluvytvárali našu históriu,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Cieľom výstavy je priblížiť proces vydávania a význam medailí – od návrhu, pri akej príležitosti sa medaily vydajú, cez ich vzhľad, až po spôsob uznania alebo ocenenia. Výstava tiež približuje využívanie medailí ako symbolu univerzity či už na akademických insígniách alebo ako znaku univerzity. Od pondelka 1. júla 2024 bude k dispozícii verejnosti v rondeli historickej budovy UK na Šafárikovom námestí v Bratislave až do začiatku nového akademického roku.   

Prvú definitívnu podobu Pamätnej medaily UK schválil akademický senát dňa 21. mája 1924. Jej autorom bol akademický sochár a medailér Otakar Španiel. Jeho dielo sa univerzite natoľko zapáčilo, že si aj v nasledujúcich rokoch začala vyberať umelcov z radov jeho žiakov a ďalších nasledovníkov. Od roku 1924 až do súčasnosti sa na tvorbe univerzitných medailí podieľalo 21 medailérov. Medzi nimi bola aj jedna medailérka Ľudmila Cvengrošová.

Univerzita zároveň v deň 105. výročia spúšťa Klub Alumni UK. Je určený pre bývalých študentov a študentky, ale aj pracovníkov či osoby inak späté s univerzitou, aby mohli ostať v spojení so svoju alma mater. Členovia budú dostávať informácie o univerzite, pozvánky na akcie, ponuky pre rozvoj profesijného života, pracovné ponuky z prostredia univerzity, ako aj informácie o možnosti zapojiť sa do poradných či rozhodovacích orgánov univerzity či do aktivít organizovaných univerzitou. S členstvom budú späté aj zľavy na vstupy či nákup v e-shope UK. Členstvo v klube Alumni UK je bezplatné, aktuálne informácie o klube či prihlasovací formulár nájdu záujemci na webe UK.