UK bude spolupracovať so ZMOS

Univerzita Komenského a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) podpísali v pondelok 5. februára 2024 memorandum o spolupráci. Zapojenie odborníkov a odborníčok z akademického prostredia môže pomôcť pri riešení problémov samospráv.


Memorandum podpísali rektor Marek Števček a predseda ZMOS Jozef Božik. „Akademická samospráva a samospráva majú k sebe veľmi blízko. Chceme aktívne spolupracovať v rámci sekcií ZMOSU, do ktorých univerzita nominuje svojich zástupcov,“ uviedol rektor Marek Števček. 

Podľa Jozefa Božika samospráva ocení vklad odborníkov v oblastiach ako je životné prostredie, regionálne školstvo, sociálne a právne záležitosti či problematika tzv. Smart Cities. Zároveň predstavitelia samospráv môžu svojimi skúsenosťami obohatiť vzdelávanie študentov. „Záleží nám na rozvíjaní spolupráce so vzdelávacími inštitúciami, ktoré zabezpečujú výchovu nových ľudí aj pre samosprávu,“ uviedol.