Registrácia na konferenciu COINTT 2023

Dňa 24. – 25. októbra 2023 sa v Bratislave uskutoční najväčšie odborné podujatie na Slovensku o transfere technológií COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer). Dvojdňové podujatie privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia. Univerzita Komenského v Bratislave je jedným z hlavných partnerov tohto významného podujatia.


Konferencia COINTT 2023 bude tento rok opäť prebiehať v Hoteli Saffron na Radlinského 27 v Bratislave. Dvojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou vrátane spoločenského večera sa bude odohrávať v jeho konferenčných priestoroch na prvom poschodí.

Konferencia sa bude konať výlučne v prezenčnej forme a jej cieľom bude podporiť networking medzi transferovou komunitou na Slovensku. Rečníci, účastníci a pozvaní hostia konferencie a spoločenského večera budú mať opäť možnosť využiť ubytovanie hotela spolu s parkovaním.

Hlavnou témou aktuálneho ročníka COINTT, ktorý organizuje Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR), je otázka, ako vyplniť „biele miesta“ v oblasti transferu technológií, čo sa týka praxe. Kľúčové témy odznejú počas dvojdňovej konferencie formou zaujímavých prednášok, prezentácií a panelových diskusií.

Program

Na konferenciu sa môžete bezplatne registrovať na tomto linku, do 20. 10. 2023.

Všetky informácie o konferencii COINTT 2023