Odborníci z UK získali Cenu za Vedu a techniku 2023

Cenu za vedu a techniku, ktorá sa udeľuje každoročne v novembri na záver Týždňa vedy a techniky na Slovensku, získali tento rok profesor Fedor Šimko z LF UK a doktor Martin Šebesta z PriF UK.


30. 11. 2023 15.29 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. z Ústavu patologickej fyziológie, Lekárskej  fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získal ocenenie  hlavnej kategórii Osobnosť vedy a techniky za vynikajúce medzinárodne uznávané výsledky v oblasti terapie hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za mimoriadnu reprezentáciu slovenskej medicíny v zahraničí.

Mgr. Martin Šebesta, PhD., z Ústavu laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej  fakulty Univerzita Komenského v Bratislave získal cenu v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za prínos environmentálno-geochemickej interakcie človekom vytvorených nanočastíc s pôdou, mikroorganizmami a rastlinami a možnosti využitia v poľnohospodárstve.

Vyhlasovateľom oceňovania Cena za vedu a techniku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR. Cieľom odovzdávania ocenení je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a vedecko-technické tímy, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Odovzdávanie ocenení uskutočnilo dňa 10. novembra 2023 na slávnostnom galavečere v priestoroch Incheba Expo v Bratislave.

Srdečne blahoželáme!

Viac informácií a kompletný zoznam ocenených nájdete na tejto stránke.