Novým dekanom Farmaceutickej fakulty UK je Ján Klimas

Dňa 1. marca 2021 sa ujal funkcie dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.


Akademickým senátom fakulty bol za dekana zvolený 2. decembra 2020. Prof. Klimas je vyštudovaný farmaceut, za profesora v odbore farmakológia bol vymenovaný v roku 2017.