Na FTVŠ UK odhalili spomienkovú tabuľu obetiam nehody na Zochovej

Tragicky skončené životné cesty Brone Brožoňovej a Mareka Vojtaššáka pripomína tabuľa vo vestibule FTVŠ UK. Je venovaná i ďalším študentom a študentkám fakulty, ktorým smrť nedovolila doštudovať.


Slávnostné odhalenie tabule sa konalo 8. novembra 2023. Jej autorom je dizajnér Radovan Pekník, verše napísal básnik Daniel Hevier. Odhalili ju rodičia Brone a Mareka.

Tabuľa je výsledkom dobrej vôle mnohých ľudí. Miroslav Vavák z FTVŠ UK sa v príhovore poďakoval vedeniu univerzity, fakulty aj vyše 130 darcom, pedagógom a pedagogičkám, spolužiakom i priateľom, ktorí prispeli na transparentný účet na realizáciu tohto diela. „Každý z nich, kedykoľvek sa sem vráti, si môže povedať, tu ostal po mne kúsok pamiatky, ktorá má vplývať na ďalšie generácie. Že alkohol nepatrí za volant. Že vždy a za každú cenu treba byť ľudský a nemyslieť egoisticky iba na seba, na svoje záujmy či potreby,“ uviedol Vavák. Dekan fakulty Viktor Bielik v príhovore ocenil túto iniciatívu a pripomenul, že pre mnohých bude mementom, že niekedy je dobré pribrzdiť vo všetkom, čo robíme.

Tabuľa z bronzu v tvare kruhu vyjadruje príbeh piatich študentov, piatich vetiev. Dve vetvy, ktoré patria Marekovi a Broni, autor rozpracoval podľa ich spoločnej fotografie. Text na pravej strane je venovaný všetkým študentom FTVŠ UK, ktorí počas vyše 60 rokov existencie fakulty predčasne opustili tento svet.

„Mená Mareka a Broni budú na tejto tabuli, ale to, čo pretrvá dlhšie ako tento bronz, je spomienka, ktorú budeme nosiť v sebe. Broňa a Marek, spojili ste mnohých ľudí, ktorí sa doteraz nepoznali. Našli sme nové priateľstvá, nové partnerstvá, nové spoločenstvá a to je nádej, ktorá zostáva,“ ukončil spomienkové stretnutie Daniel Hevier.

Slávnostného odhalenia tabule sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva školstva Róbert Zsembera a prorektorka UK Eva Viglašová.