Deň otvorených dverí Univerzity Komenského

Maturujúcich aj nematurujúcich študentov a študentky pozývame v stredu 22. novembra 2023 od 8:20 do 13:00 h na celouniverzitný Deň otvorených dverí.


Podujatie je skvelou príležitosťou zažiť atmosféru štúdia na univerzite prostredníctvom krátkych pútavých prednášok od inšpiratívnych ľudí z fakúlt UK. V informačných stánkoch jednotlivých fakúlt sa návštevníci a návštevníčky dozvedia ďalšie informácie o štúdiu a prijímacom konaní a budú mať možnosť opýtať sa na čokoľvek, čo ich v súvislosti so štúdiom zaujíma.

Deň otvorených dverí sa bude konať v prednáškovej sále Právnickej fakulty UK (amfiteáter) a vo vestibule hlavnej budovy UK na Šafárikovom námestí 6.

Bližšie informácie a program podujatia bude postupne zverejňovaný

na stránke podujatia

na faceboovom evente Deň otvorených dverí UK