Delegácia z UK na Taiwane

Zástupcovia Univerzity Komenského navštívili v dňoch 8. – 14. novembra Taiwan. Cieľom cesty bola účasť našich študentov a mladých pracovníkov do 35 rokov na medzinárodnej konferencii zameranej na mládež Global Youth Trends Forum a tiež rokovania o spolupráci s dvoma miestnymi univerzitami.


Global Youth Trends Forum bolo zamerané na udržateľný vývoj a zúčastnilo sa na ňom takmer 400 mladých z viac ako 30 krajín sveta. Univerzitu Komenského na ňom reprezentovali študentky sinológie Sabina Miková a Alexia Gajdošová (FiF UK), doktorandka Fakulty managementu UK Lucia Kočišová, doktorand Farmaceutickej fakulty UK Lukáš Kerti a odborná asistentka MUDr. Veronika Rybárová, PhD. z Jesseniovej Lekárskej fakulty v Martine.

„V diskusiách sme rozoberali témy spojené s klimatickou krízou a environmentálnymi otázkami. Venovali sme snahám o prechod k čistému zelenému životnému štýlu, detailne sme diskutovali o viacerých kľúčových témach, ako sú udržateľnosť v doprave, boj proti fast fashion a iné,“ opísala program Lucia Kočišová.

Prednášajúci z rôznych krajín zdieľali svoje názory a best practices. „Zaujal ma napríklad Sonam Wangchuk z Indie, ktorý hovoril o vytváraní ,umelých ľadovcovʼ, ktoré pomáhajú v jeho rodnej dedine vyrovnať sa s klimatickou zmenou,“ hovorí Alexia Gajdošová. Delegáti mali tiež možnosť zoznámiť sa s inovatívnymi podnikateľmi, ktorí už úspešne implementovali viacero udržateľných princípov do svojich podnikov.

Delegáciu mladých sprevádzal prorektor UK pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer, ktorý navštívil dve miestne univerzity – National Tsing Hua University (NTHU) v meste Hsinchu a National Chengchi University (NCCU) v hlavnom meste Taipei. „Na rokovaniach s NCCU, ktorá je zamerané predovšetkým na sociálne a humanitné vedy, sme sa rozprávali o možnostiach výmeny študentov v rámci filológii. Univerzita má špeciálne záujem o štúdium slovenského jazyka pre cudzincov, ktorý zatiaľ v ich portfóliu nie je zastúpený. Dohodli sme sa, že budeme navzájom prijímať pedagógov a výskumníkov na krátke zamestnanecké mobility, aby sa naše inštitúcie lepšie spoznali. S NTHU sme sa dohodli na skorom podpísaní memoranda o spolupráci. Tá by mohla prebiehať najmä v oblasti prírodných vied a informatiky, ktoré sú silnou stránkou tejto univerzity, disponujúcej rozsiahlym vedecko-technologickým parkom podľa vzoru Silicon Valley,“ uviedol. Obidve univerzity zároveň ponúkajú študentské mobility pre študentov sinológie a východoázijských filológii.

Cesta sa uskutočnila na pozvanie taiwanskej vlády, ktorá účastníkom hradila ubytovanie a pre študentov bola jedinečnou možnosťou spoznať pre nás vzdialenú a exotickú krajinu. „Taiwan je naozaj krásna krajina. Navštívili sme viacero historických miest a pamiatok, ktoré boli mimoriadne krásne, ako napríklad historickú časť Taipei Shenkeng. Ľudia boli veľmi priateľskí a nápomocní,“ zhodnotila skúsenosť Lucia Kočišová. Alexiu Gajdošovú okrem rôznych príjemných a nepríjemných pachov najviac zaujali domáci, ktorí boli nesmierne ochotní a milí. „V metre či v autobuse sa nikto nepredbiehal a dokonca mali pred vstupom do metra čiary, ktoré vyznačovali, kde sa má človek postaviť, aby nástup a výstup prebiehal bez problémov.“ Podľa Lukáša Kertiho bolo tiež veľkým zážitkom vyskúšať si, ako sa vyrába tofu či dozvedieť sa, ako prebieha tradičná čínska čajová ceremónia.