Ambulancia všeobecného lekára

ESMEDIKA, s.r.o.

Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 811 02

Lekárka: MUDr. Estera Mikusová
Sestra: Silvia Cíchová
Lokalizácia: Budova UK na Šafárikovom nám č.6 - vchod do ambulancie je z parkoviska za budovou (z Múzejnej ulice), ambulancia je na prízemí.
Telefón: (02) 529 31 877   (ak práve nedvíhame telefón, venujeme sa pacientovi)
e-mail: sestricka1centrum.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok 08.00 - 15.00
Utorok 07,30 - 14.30
Streda 07.30 - 14.30
Štvrtok 10.00 - 18.00
Piatok 07.30 - 13.30


Laboratórne odbery sa vykonávajú po predchádzajúcom osobnom, telefonickom, e-mailovom dohodnutí.
 
Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie riešime osobne všetky Vaše zdravotné ťažkosti a iné požiadavky len po predošlom TELEFONICKOM dohodnutí si presného termínu vyšetrenia: tel: 02/52931877 alebo e-mail: sestricka1centrum.sk

Tento postup je nutný z dôvodu vytvorenia epidemiologického filtra a dezinfekcie ambulancie po každom pacientovi. Objednávanie liekov: sestricka1centrum.sk , 02/52931877  

Pri akútnom stave akéhokoľvek druhu volajte 155 !!!!! 

Pamätajte, Vážení pacienti, nedodržiavaním ochranných opatrení ohrozujete seba, svoje okolie, ale aj nás. Ak ochorieme my, bude ambulancia zatvorená!

Zmluvné poisťovne

(24) DOVERA zdravotná posťovňa, a.s
(od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.)

(25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
(od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.)

(27) Union zdravotná poisťovňa, a.s

Oznamy pre pacientov

  • Prijímame nových pacientov.
  • Vítaní sú všetci pacienti, ktorí s nami chcú spolupracovať na upevňovaní svojho zdravia a pri liečbe choroby.
  • V prípade, že si ponecháte zmluvného lekára v mieste Vášho bydliska, musíte si byť vedomí, že nezmluvného lekára môžete žiadať o vyšetrenie len vo veľmi závažnej až život ohrozujúcej situácii.

Ďakujeme za dôveru