Falling Walls Lab Slovakia

O Falling Walls Lab

Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi mladými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí. Podujatie Falling Walls Lab sa v posledných rokoch konalo na 45 prestížnych akademických inštitúciách, medzi ktoré patria napríklad ETH Zurich (Švajčiarsko), the Yale University (USA) či King Abdullah University of Science and Technology (Saudská Arábia). Podujatie Falling Walls Lab organizuje nadácia Falling Walls Foundation. V roku 2017 sa medzi prestížnych organizátorov Falling Walls Lab zaradí aj Univerzita Komenského v Bratislave, spolu so štyrmi prestížnymi slovenskými univerzitami (Slovenská technická univerzita, Žilinská Univerzita, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Nemeckou akademickou výmennou službou (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD).

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa uskutoční 29. septembra 2017 v Moyzesovej sieni. Falling Walls Lab Slovakia je zároveň sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov.

Online prihlasovanie je otvorené do 10. septembra 2017 na stránke FWL: http://www.falling-walls.com/lab/apply.

Prezident Faling Walls Lab Slovakia
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK

Predseda jury
Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., SAV

Vedecký výbor
Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor TUKE
Prof. Ing. Mária Mareková, CSc., prorektorka UPJŠ
Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., STU
Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor ŽU
Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., člen predsedníctva SAV

Jury
MVDr. Alojz Bomba, DrSc., UPJŠ
Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., SAV
Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, UK
Dr.h.c. Prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor TUKE
Prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., STU
Prof. PhDr. Darina Malová, CSc., UK
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK
Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA, prezident MATADOR HOLDING, a.s.,
Dr.h.c. Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV

Projektový manažér
Mgr. Marian Holienka, PhD., UK

Organizačný výbor
Ing. Mgr. Mária Búciová STU
Ing. Jarmila Červená, ŽU
PhDr. Andrea Földváryová, UK
RNDr. Zuzana Hrabovská, PhD., SAV
Mgr. Daniel Straka, SOVVA
Mgr. Marián Szabó, UK
Ing. Katarína Valentová, TUKE

Prihlasovanie na Falling Walls Lab Slovakia na: http://www.falling-walls.com/lab/apply

Viac informácií o Falling Walls na: www.falling-walls.com

Organizátor FWL Slovakia:

Univerzita Komenského v Bratislave

Spoluorganizátori FWL Slovakia:

Slovenská akadémia vied
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Deutscher Akademischer Austauschdienst

Partneri a sponzori FWL Slovakia:

Slovnaft
Nadácia Tatrabanky
Matador Group
Veľvyslanectvo Nemeckej spolkovej republiky v Bratislave