Dočasná akreditačná rada UK

Predseda DAR

  • prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. – lekár, JLF UK

Členovia DAR

  • prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. – zahraničný odborník., informatik, ETH Zurich
  • prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc. – chemik, PriF UK
  • prof. PhDr. Ondrej Mészároš, CSc. – filológ, SAV
  • prof. Mgr. & Mgr. Andrej Démuth, PhD. – psychológ, PraF UK

Za študentov:

  • Bc. Dominik Juračka, študent PriF UK, ŠP genetika, 2. rok

Za zamestnávateľov:

  • Ing. Elena Kohútiková, PhD. – podpredsedníčka dozornej rady VÚB a. s