Vyhlásené výberové konania

Výberové konanie na vedúceho Katedry slovenského jazyka, literatúry a didaktiky

Oznam o výberovom konaní

Prihláška do výberového konania

Vyhlásenie uchádzača

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Výberové konanie na vedúceho Centra špeciálno-pedagogického výskumu PdF UK v Bratislave

Oznam o výberovom konaní

Prihláška do výberového konania

Vyhlásenie uchádzača

Súhlas so spracovaním osobných údajov

<output>Súhlas so spracovaním osobných údajov</output>

 

 

Výberové konanie na vedúceho Centra výskumu didaktiky jazykov a literatúr PdF UK v Bratislave

Oznam o výberovom konaní

Prihláška do výberového konania

Vyhlásenie uchádzača

Súhlas so spracovaním osobných údajov