Výpis zo zápisu a rokovania výberovej komisie na obsadenie funkčných miest docentov a profesorov na FSEV UK