Verejné pripomienkovanie rozvojových projektov

Univerzita Komenského v Bratislave  (ďalej „ UK “) s pripravovanou transpozíciou smernice NIS2 do slovenskej legislatívy bude musieť plniť požiadavky z tejto legislatívy vyplývajúce.

Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby UK bola lepšie pripravená čeliť interným a externým hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát.

Vaše pripomienky k projektu zasielajte v štruktúrovanej forme v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: rastislav.kulhanekuniba.sk do 22.07.2024.

 

Dokumenty sú zároveň zverejnené na https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/efdd69c9-b7a0-460d-a92a-1a06f0e01659/cimaster?tab=documentsForm

Pripomienkovanie je možné od 09.07.2024 do 22.07.2024.