Prípravné trhové konzultácie - Turnikety v budove na Šafárikovom námestí

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na dodanie tovarov „Turnikety v budove na Šafárikovom námestí“.

Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať vo forme osobných konzultácií v termínoch od 7.4.2021 do 21.4.2021.