Prípravné trhové konzultácie - Turnikety v budovách D1 a D2 Študentského domova Družba

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na dodanie tovaru: "Turnikety v budovách D1 a D2 Študentského domova Družba".

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia v termíne od 06.03.2023 do 10.03.2023.

 

Verejný obstarávateľ oznamuje, že určuje ďalšiu lehotu na prihlasovanie a realizáciu prípravných trhových konzultácií z dôvodu dodatočného záujmu zo strany dodávateľov. Prihlasovanie sa na PTK, ako aj samotná realizácia je možná v období od 31.03.2023 do 14.4.2023. Všetky ostatné ustanovenia pôvodného oznámenia  ostávajú v platnosti.

 

Fotodokumentácia z obhliadok s účastníkmi PTK sa nachádza na linku:https://josephine.proebiz.com/sk/tender/38304/summary - v záložke Dokumenty.