Prípravné trhové konzultácie - Tlačiarenské a grafické služby

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na poskytnutie služby "Tlačiarenské a grafické služby pre UK". Cieľom prípravných trhových konzultácií bolo získanie informácií odborníkov a účastníkov trhu na overenie dostatočnej špecifikácie predmetu zákazky, resp. jeho presnejšej špecifikácie, na základe ktorej verejný obstarávateľ pri dodržaní princípov verejného obstarávania vyberie uchádzača, ktorý najlepšie pokryje jeho potreby. 

Prípravné trhové konzultácie boli realizované vo forme osobných konzultácií v termínoch od 24.08.2020 do 28.08.2020.

Dokumenty na stiahnutie