Prípravné trhové konzultácie - Technický audit budov ŠD – UK

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na poskytnutie služby Technický audit budov ŠD – UK“

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnili vo forme osobných konzultácií v termínoch od 04.04.2022 do 08.04.2022.