Prípravné trhové konzultácie - Služby reklamnej agentúry pre UK

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na poskytnutie služieb "Služby reklamnej agentúry pre UK".

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia v termíne od 23. 02. 2024 do 05. 03. 2024.