Prípravné trhové konzultácie - Rezervačný systém pre ubytovanie študentov

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú dodania informačného systému - rezervačného systému pre ubytovanie študentov na internátoch verejného obstarávateľa.

Prípravné trhové konzultácie budú realizované v termínoch od 31.05.2022 – 03.06.2022.