Prípravné trhové konzultácie - Rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií. Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov“.

Prípravné trhové konzultácie prebiehali vo forme osobných konzultácií v termínoch od 13.07.2020.-16.07.2020.