Prípravné trhové konzultácie - Projekčné a inžinierske služby k dielu

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií. Prípravné trhové konzultácie sa týkajú vypracovania projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre projekt „Projekčné a inžinierske služby k dielu: Modernizácia a obnova výškových budov – Blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK BA“.

Prípravné trhové konzultácie boli realizované vo forme osobných konzultácií v termínoch 21.10. - 24.10.2019.

Dokumenty na stiahnutie