Prípravné trhové konzultácie - Pracovná zdravotná služba pre UK

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na poskytnutie služieb "Pracovná zdravotná služba pre UK".

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia v termíne od 17.10.2022 do 25.10.2022.